lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

Anmälan till tentamen i kursen diplomerad fuktsakkunnig 2021!

Här anmäler du dig till tentamen i kursen Diplomerad fuktsakkunnig!

Om du behöver skriva för första gången eller skriva om tentamen i kursen Diplomerad fuktsakkunnig så har du ett tillfälle den 27 augusti - 30 augusti 2021.

Anmäl dig senast den 10 augusti.

Anmälan>>

Rättning beräknas vara klar senast den 29 september kl 17:00. 

Fuktcentrums informationsdag på distans den 20 maj!

Nu finns en ny chans att anmäla sig till fuktcentrums informationsdag 2021!

Det är få anmälda till Fuktcentrums informationsdag. Vid för få anmälda måste vi ställa in arrangemanget. 

Tema för årets informationsdag: Fukt så in i Norden

På grund av rådande omständigheter kommer vi på fuktcentrum att anordna en "digital version" av vår informationsdag via distansverktyget ZOOM.

Fuktcentrums informationsdag på distans kommer att äga rum den 20 maj 2021 mellan kl 09:00 och kl 15:00.

Tiden för senaste anmälan är ändrad till den 12 maj kl 12:00!

Länk till distansverktyget ZOOM kommer att distribueras via e-post den 18 maj.

Alla presentationer från informationsdagen kommer att kunna laddas ner någon vecka efter att informationsdagen är genomförd.

Anmälan sker via den här länken. Anmälan är öppen fram till den 12 maj kl 12:00. 


Program laddas ner här.

Kostnad för att deltaga är 2000 kr/deltagare.
Presentationer från Fuktcentrums informationsdag finns upplagda.

Fukttransportförmåga hos bascementbetong

Fuktcentrum har låtit professor Lars-Olof Nilsson och professor Kyösti Tuutti utreda fukttransportförmågan hos bascementbetong.

Resultatet från utredningen visar att fukttransportförmågan hos betong med bascement är lägre än i betong med ren portlandcement (OPC).

Bascementbetong är dock inte så tät mot fukttransport som gjorts gällande vid de studier som de senaste åren publicerats på SBUF:s hemsida.

Fuktcentrum vill därför tills vidare mana till försiktighet beträffande användandet av beräknings-/prognostiseringsverktyg som räknar med PPB:s materialdata avseende fukt.

Hela rapporten finns nu nedladdningsbar via nedanstående länk.

Ladda ned fil.

Efter att rapporten färdigställts 2020-02-07 och skickats ut till berörda parter har SBUF gått ut med information om att man bör iaktta försiktighet vid beräkning av torkningstider och att PPB har justerats. Vidare har SBUF´s projektledare Ted Rapp samt Stelmarczyk och Hedlund kommenterat rapporten från Nilsson och Tuutti. Dokumentet är daterat 2020-03-27.

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion det finns för närvarande ingen planerad kurs 

Grundkurs Fuktteori. VT 2021

Diplomerad fuktsakkunnig VT 2021, ligger inplanerad se kursens hemsida.

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering. VT 2021.

För anmälan till kurs hänvisas till kursens hemsida.

KURS - Grundkurs Fuktteori VT 2021

Grundkurs Fuktteori  kommer att hållas den 14-15 april 2021 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING VT 2021

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Ny kurs inplanerad våren 2021, för mer info se kurshemsidan.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

Sidansvarig:

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

Det finns nu 176 st Diplomerade fuktsakkunninga!

 

 

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Den nya ByggaF finns ute nu!

Klicka här>> för att ladda ner den!

Boverket informerar!

Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

Boverket har publicerat sin rapport från BETSI studien. Ladda ner och läsa gratis!

Länk till boverket

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH