lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

Inställt: Fuktcentrums informationsdag i Stockholm 2023

Vi har tyvärr för få anmälningar för att kunna genomföra detta arrangemang.

Vi måste därför ställa in fuktcentrums informationsdag som fysiskt möte i Stockholm den 25:e maj.

Plats: Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Lokal: Rivalen.

Spara datumet i din "Outlook-kalender".  

Anmäl dig senast den 5 maj. Vid för få anmälda kan arrangemanget ställas in.

Anmäl dig här!

Kostnad: 3000 Sek exklusive moms.

Preliminärt program kan laddas ner här.
Nedladdning av program!

Tema för årets informationsdag är: Från fukt till föreskrift.

Välkomna!

Inställd: Fuktcentrums informationsdag i Göteborg 2023

Fuktcentrums informationsdag i Göteborg, 27 april, har ställts in på grund av för få anmälda.

 

Genomlysning av ByggaF Branschstandard för en fuktsäker byggprocess

En arbetsgrupp med representanter från Fuktcentrum, Malmö Universitet och Fuktsakkunnigas förening har undersökt Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess med målet att tydliggöra den fuktsäkerhetsprocess som krävs för att säkerställa fuktsäkra byggnader och med speciell hänsyn till det tänkta nya formatet i projektet Möjligheternas Byggregler.

Rapporten är klar och ligger på Malmö Universitets blogg se länk nedan.

Länk till hemsida där rapporten kan laddas ner.

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på ByggaF

Följ länken "Enkät/kom med förslag på ändringar av ByggaF " som finns längst ner på hemsidan för ByggaF.

Där kan ni lämna synpunkter och förslag på förändringar.

Vi kommer att beakta ditt förslag och vi kommer att hantera detta i förvaltningsutskottet för ByggaF i Fuktcentrums styrgrupp.

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion det finns för närvarande ingen planerad kurs 

Grundkurs Fuktteori. VT 2023 ligger inplanerad, se kursens hemsida. 

Diplomerad fuktsakkunnig VT 2023, ligger inplanerad se kursens hemsida.

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering. det finns för närvarande ingen planerad kurs 

För anmälan till kurs hänvisas till kursens hemsida.

Sidansvarig:

Boverket informerar

Boverkets hemsida: Förebygg fel, brister och skador

Länk till hemsida: Förebygg fel, brister och skador

Kunskapsportal för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin

Malmö universitet har en hemsida där kunskapssammanställningar om bland annat fuktsäkra bygganders finns att ladda ned.

Länk till rapporter om kunskapssammanställningar. 

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

Det finns nu 202 st Diplomerade fuktsakkunninga!

 

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

ByggaF finns att ladda ner här på Fuktcentrums hemsida.

Klicka här>> för att ladda ner den.

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH