lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Diplomerad Fuktsakkunnig

Diplomerad Fuktsakkunnig enligt Fuktcentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen

Fuktcentrum genomför utbildningen för fuktsakkunniga en gång per år. Utbildningen motsvarar 7.5 poängs högskolestudier.

Utbildningen genomförs under fem tvådagarspass förlagda på LTH i Lund och RI.SE i Borås. Dessutom ingår 15 dagars självstudier som görs mellan utbildningstillfällena. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Med tanke på rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19, så kommer kursen att hållas på distans. Om läget förbättras so kommer vi eventuellt att växla om till fysiska möten och undervisning i Lund/Borås, förmodligen tidigast sent i vår.

Diplomerad Fuktsakkunnig är ett initiativ som stöds av Fuktcentrum vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, RI.SE, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt Byggherrarna och Fastighetsägarna.

Kontakt

Thorbjörn Gustavsson
Tel: 010-516 52 79
E-post: thorbjorn.gustavsson at ri.se

Magnus Åhs
Tel:046-222 49 20
E-post:fuktcentrum at gmail.com

Sidansvarig:

Kursmaterial

Du som har gått kursen kan logga in och hämta kursmaterialet i menyn till vänster.

Logga in >>

Kommer du som är Diplomerad Fuktsakkunnig inte in?
e-posta oss >>