lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Diplomerad Fuktsakkunnig

Diplomerad Fuktsakkunnig enligt Fuktcentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen

Fuktcentrum genomför utbildningen för fuktsakkunniga en gång per år. Utbildningen motsvarar 7.5 poängs högskolestudier.

Kursen är en uppdragsutbildning och ger inte högskolepoäng.

Utbildningen genomförs under fem tvådagarspass förlagda på LTH i Lund och RI.SE i Borås. Dessutom ingår 15 dagars självstudier som görs mellan utbildningstillfällena. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Diplomerad Fuktsakkunnig är ett initiativ som stöds av Fuktcentrum vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, RI.SE, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt Byggherrarna och Fastighetsägarna.

Kontakt

Thorbjörn Gustavsson
Tel: 010-516 52 79
E-post: thorbjorn.gustavsson at ri.se

Magnus Åhs
Tel:046-222 49 20
E-post:fuktcentrum at gmail.com

Sidansvarig: