lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om FuktCentrum

FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola med uppgiften att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktområdet inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

Den övergripande långsiktiga målsättningen för FuktCentrums verksamhet är att förbättra kunskaperna och förutsättningarna för ett fuktsäkert utförande vid nybyggnad och ombyggnad samt för ett korrekt åtgärdande av fuktproblem och fuktskador i befintliga byggnader.

FuktCentrum inrättades 2000 och är en fortsättning och förstärkning av den verksamhet som sedan 1980 varit samordnad under namnet "Fuktgruppen i Lund". FuktCentrums verksamhet bedrivs idag genom ett 40-tal forskare, doktorander och tekniker vid de avdelningar som är medlemmar i centrumbildningen.

Sidansvarig: