lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fuktsäkerhetsansvarig - Projektering

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med konstruktions- och gestaltningsfrågor, arkitekter och projekteringsledare, i projekteringsskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Syftet med kursen är att harmonisera kvalitén, öka effektiviteten samt klarlägga roller och ansvar i utförandet av fuktsäkerhetsprojektering. Kursen riktar sig till personer som jobbar i projekteringsskedet som t ex projektörer, arkitekter och konstruktörer.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Nästa kurs

Nästa kurs planeras att genomföras då vi har cirka 10 instresseanmälningar se längst ner på sidan.

Kursen omfattar 3 × 2 dagar schemalagd undervisning samt hemarbete:

 

Förkunskaper
Antingen FuktCentrums Grundkurs Fukt, eller en likvärdig kurs eller motsvarande kunskap som testas med ett diagnostiskt prov (rättas av kursdeltagaren själv). Diagnostiskt prov finns tillgängligt på vår hemsida.
Länk här>>

Minst två års erfarenhet av projektering (upp till kursdeltagaren att bedöma själv).

Kursen omfattar följande moment

 • Samhällets krav - BBR.
 • Metod för fuktsäkerhetsprojektering enligt branschstandarden ByggaF med checklistor och        dokumentation.
 • Fuktteori.
 • Principer för fuktsäkerhetsprojektering.
 • Fuktsäkerhetsprojektering i praktiken och dess konsekvenser i senare skeden.
 • Fuktsäkerhetsprojektering av några kritiska konstruktioner såsom putsad fasad, tilläggsisolerad fasad, platta på mark, krypgrunder, tak & vindar och våtrum.
 • Krav på fuktsäkerhet från olika aktörer.
 • Kritiska fukttillstånd.
 • Ramverk för fuktriskbedömningar.
 • Riskanalys och riskvärdering.
 • Projektering av lufttäthet.
 • Metodik för fuktgranskning av handlingar.
 • Fuktaspekter, SGBC – Miljöbyggnad.
 • Klimat- och materialdata.
 • RäknaF med tillämpningar.
 • Beräkningsverktyg.
 • Standard för fuktberäkningar.

 

Kursupplägg
Kan i viss mån anpassas till kursdeltagarna.

 • Samlingar i Borås, Göteborg respektive Lund. Genomgång av erforderliga kunskaper, förståelse, metodik och verktyg.
 • Hemuppgifter; kommuniceras via e-mail, internet och telefon.
  • Enklare till att börja med (förståelseövningar, räkneövningar).
  • Successivt allt svårare (övning med datorverktyg, ritningsgranskning, riskbedömningar, projektering av byggnadsdelar).

 

Examination

 • Väl genomförda hemuppgifter.
 • Avslutande tentamen med fuktteori, riskbedömningar, beräkningsverktyg, ritningsgranskning och projekteringsmoment.

Godkänd kurs ger ett diplom med titeln "Fuktsäkerhetsansvarig Projektering".

 

Kursavgift

Kursavgiften är 34.000:- exklusive moms.

Kursen kommer att anordnas i mån av intresse >10 deltagare.

Intresseanmälan

Intresseanmälan är inte bindande.

Här finns en länk som tar dig till intresseanmälan!

Kontaktuppgifter

Kontakta någon av nedanstående om du har frågor eller andra funderingar om kursen.

 

 

Angela Sasic Kalagasidis

Tel: 031-772 19 98

E-post: angela.sasic at chalmers.se

Magnus Åhs

Tel: 046- 222 49 20

Epost: magnus.ahs at LTH.se

 

 

Sidansvarig: