lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projekt

Avdelningarna som ingår i FuktCentrum genomför årligen ett stort antal FoU-projekt. Denna sida ger en överblick över de projekten som pågår samt informerar om vem som är kontaktperson till respektive projekt.

Sidansvarig:

Woodbuild

Hela FuktCentrum är engagerat i forskningsprogrammet om framtidens träbyggande.

Läs mer >>