lu.se

Denna sida på svenska This page in English

ByggaF-metoden

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla aktörer från byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer till driftspersonal och förvaltare.

 

På den här platsen kan hela materialet laddas ned nedan:

1) ByggaF Branchstandard (PDF)

2) Fuktriskinventering i tidiga skeden (XLSX)

3) Fuktinventering i befintlig byggnad (PDF)

4) Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter (PDF)

5) Tjänstebeskrivning för fuktsakkunnig (PDF)

6) Fuktsäkerhetsbeskrivning (docx)

7) Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering (XLSX)

8) Fuktsäkerhetsplan produktion (docx)

9) Fuktrondsprotokoll (docx)

10) Avvikelserapport (docx)

11) Innehåll Fuktsäkerhetsdokumentation (docx)

ByggaF (in English) Industry standard ByggaF – method for moisture safety of the construction process

 

 

ByggaF-PST är ett förslag på hur ByggaF-metoden kan anpassas för prefabricerad småhustillverkning.

Den har just nu inte status som branschstandard.

0 Fuktsäkerhetsprojekteringsguide, ByggaF-PST.pdf

1. Avvikelserapport, ByggaF-PST.docx

2. Fuktrondsprotokoll ByggaF-PST.docx

3. Fuktsäkerhetsbeskrivning, ByggaF-PST.docx

4. Fuktsäkerhetsplan, ByggaF-PST.docx

5 Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering ByggaF-PST.pdf

5. 1 Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering ByggaF-PST.xlsx

7 Förslag på fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter, ByggaF-PST.pdf

8. Genomförda aktiviteter ByggaF-PST.docx

9 Innehåll fuktsäkerhetsdokumentation, ByggaF-PST.pdf

 

ByggafPST 3000 full.pdf

 

 

 

Förslag om ändring av ByggaF

Fuktcentrum är förvaltare av ByggaF. Lämna gärna förslag på vad som kan förändras till det bättre. 

Sidansvarig: