lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grundkurs Fuktteori

Denna kurs riktar sig mot dig som vill få grundläggande kunskap om fukt i material och byggnader.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Länk för anmälan till Grundkurs Fuktteori finns här.

Sista anmälningsdag är den 26 februari 2024. 

Kursen kommer att genomföras 2024.

Nästa kurs     
Nästa kurs kommer att hållas i Lund

4 mars kl 9-16
5 mars kl 9-16

Förkunskaper
Inga förkunskaper erfordras, förutom grundläggande kunskap i matematik.

Kursen omfattar följande moment
a) Fuktmekanikens grunder, bl a skillnad mellan ventilerade och oventilerade byggnadsdelar.
b) Byggfukt, överskottsfukt och kritisk fuktnivå mm.
c) Fukt i material, fixering, fuktkapacitet, sorptionskurva mm.
d) Fukttransport i material, ångdiffusion, kapillärsugning, temperaturgradienters inverkan etc.

Kursbok: Praktisk byggnadsfysik av Kenneth Sandin

Kursupplägg
Kursen omfattar två dagars undervisning i sal, räkneuppgifter samt tentamen.

Examination
• Avslutande tentamen med frågor och beräkningsuppgifter.
• Godkänd kurs ger erfoderliga förkunskaper till FuktCentrums påbyggnadskurser för Fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig Projektering.

Kurskostnad
Kursavgift är 14 000:- exklusive moms

Denna grundkurs är ett förkunskapskrav för FuktCentrums avancerade fuktkurser, Fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig Projektering. Bedömer du ha motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt så är du välkommen att söka kursen.

Kontakt: Petter Wallentén

Tel: 046-222 73 81
E-post: fuktcentrum@gmail.com

 

Sidansvarig: