lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

Anmälan till tentamen i kursen diplomerad fuktsakkunnig!

Här anmäler du dig till tentamen i kursen Diplomerad fuktsakkunnig!

Om du behöver skriva för första gången eller skriva om tentamen i kursen Diplomerad fuktsakkunnig så har du ett tillfälle den 7-10 september 2018.

Anmäl dig senast den 25 augusti.

Anmälan>>

Ett separat mail har distribuerats till de deltagare vi fortfarande har aktuella mailadresser till.

Fuktcentrums informationsdag i Lund 2018

Tema för årets informationsdag är inte bestämt ännu.

Program för Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 29 november kl 9:00-16:30. 

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmälan öppnar i september. 

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm inga datum är bestämda för dessa arrangemang.

ERFA-dagen för Diplomerade fuktsakkunniga och Fuktsäkerhetsansvariga-Projektering 2018

I år kommer ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig -Projektering att arrangeras som en heldag i Lund.

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras cirka kl 09:30-16:30, den 28 november 2018 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Ej bestämt ännu .

Lokal: Ej bestämt ännu 

Sista dag för anmälan är den 16 november.

Preliminärt program

Förmiddag: inbjudna föredragshållare,
Mattias Gunnarsson Peab,
Peter Brander, AK konsult,
Olle Åberg Egenföretagare, tidigare anställd på Boverket.

Eftermiddag: ByggaF samt möjlighet för intresseförening att ta upp frågor som behöver diskuteras.

Anmälan sker här.

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion HT 2018.

Grundkurs Fuktteori. HT 2018

Diplomerad fuktsakkunnig VT 2019

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering HT2018/VT2019.

För anmälan till kurs hänvisas till kursens hemsida.

KURS - Fuktsäkerthetsansvarig - produktion HT 2018

Nästa planerade kurstillfälle är 4-5 september samt 2 oktober.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2018

Grundkurs Fuktteori  kommer att hållas den 24-25 oktober 2018 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2018- VT 2019

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Ny kurs inplanerad 2018-2019, för mer info se kurshemsidan.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2019

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2019 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.

Sista dag för anmälan är den 20 januari 2019. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

127 diplomerade fuktsakkunniga!

Nu har den 127:e diplomerade fuktsakkunniga godkänts på kursen som har arrangerats av fuktcentrum sedan 2007.

Grattis önskar Fuktcentrum!

Ni hittar de som har klarat kursen här.

Sidansvarig:

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

 

 

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Den nya ByggaF finns ute nu!

Klicka här>> för att ladda ner den!

Boverket informerar!

Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

Boverket har publicerat sin rapport från BETSI studien. Ladda ner och läsa gratis!

Länk till boverket

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH