lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

Fuktcentrums informationsdag i Lund 2019

Tema för årets informationsdag: Fuktsäkerhet i alla skeden.

Program för Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 28 november cirka kl 8:30-17:00. 

Anmäl dig här.

Sista dag för anmälan har passerats.

Presentationerna kommer att läggas upp på hemsidan efter den 7 december.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg (2020) den 25 mars och Stockholm 2020 ännu inget datum bestämt.

ERFA-dagen för fuktsakkunniga 2019

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering samt Fuktsäkerhetansvarig produktion (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras den 27 november kl 12:00-17:00, 2019 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering samt fuktsäkerhetsansvarig Produktion, är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Hörsal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola

Klicka här för att hitta hit, via google maps.

Program.

Sista dag för anmälan har passerats.

Anmäl dig här!

Samtliga presentationer kommer att läggas upp på hemsidan efter den 7 december.

RäknaF

RäknaF är ett stöd för kombinerade värme- och fuktberäkningar i byggnadsdelar.

Petter Wallentén, avd. Byggnadsfysik, LTH, har i samarbete med Fuktcentrum och projektet Woodbuild sammanställt en vägledning för personer som arbetar med värme- och fuktberäkningsprogram av typen WUFI, baserat på erfarenheter och nuvarande kunskaper i ämnet.

Vägledningen benämns "RäknaF” för att anknyta till ByggaF och utgörs av denna rapport samt stödjande information och data som görs tillgänglig via Fuktcentrums hemsida (www.fuktcentrum.lth.se).

Rapporten innehåller rekommendationer och metoder som är tillämpbara vid ingenjörsmässiga värme- och fuktberäkningar. Den avses att fungera som stöd vid planerandet, genomförandet och presenterandet av fuktberäkningar för byggnadsdelar. Dessutom kan rapporten fungera som stöd för beställare av beräkningar hur de kan ställa rätt krav på beräkningar och redovisning av resultat.

Rubriken är en länk till rapporten.

 

 

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion det finns för närvarande ingen inplanerad kurs HT 2019.

Grundkurs Fuktteori. HT 2019

Diplomerad fuktsakkunnig VT 2020

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering HT2019/VT2020.

För anmälan till kurs hänvisas till kursens hemsida.

KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2020

Observera att sista anmälningsdag är den 20 januari.

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2020 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.

Sista dag för anmälan är den 20 januari 2020. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

Välkomna!

KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2020

Grundkurs Fuktteori  kommer att hållas den 21-22 oktober 2020 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2020- VT 2021

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Ny kurs inplanerad 2020-2021, för mer info se kurshemsidan.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

Sidansvarig:

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

Det finns nu 164 st Diplomerade fuktsakkunninga!

 

 

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Den nya ByggaF finns ute nu!

Klicka här>> för att ladda ner den!

Boverket informerar!

Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

Boverket har publicerat sin rapport från BETSI studien. Ladda ner och läsa gratis!

Länk till boverket

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH