lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

Fuktcentrums informationsdag i Lund 2018

Tema för årets informationsdag är Fuktsäkerhet idag - praktiska exempel och tillämpningar.

Program för Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 29 november cirka kl 8:45-17:00. 

Presentationerna finns här.

Anmäl dig här. Anmälningstiden har gått ut.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg (27 mars 2019) och Stockholm 2019  ännu inget datum bestämt.

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering

<header>

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras  den 28 november cirka kl 09:30-16:45, 2018 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering samt fuktsäkerhetsansvarig Produktion, är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Hörsal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola

Klicka här för att hitta hit, via google maps.

Sista dag för anmälan var den 18 november.

Uppdaterat program finns här.

Samtliga presentationer finns här.

Anmäl dig här!

"Stand-alone version" av M-Modellen har släppts

M-modellen är en modell för mögelprediktering utvecklad av Skanska. Modellen har undersökts av LTH, RISE och Skanska i ett SBUF-projekt under 2014-2017, SBUF proj nr 12894. Indata till m-modellen är temperatur och relativ fuktighet på en yta som funktion av tiden; utdata är ett mögel-index (m) som funktion av tiden. 

Den finns nedladdningsbar under fliken  verktyg och hjälpmedel.

Klicka här så kommer du direkt till M-modellen.

För mer information se SBUFs hemsida.

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion HT 2019.

Grundkurs Fuktteori. HT 2019

Diplomerad fuktsakkunnig VT 2019

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering HT2018/VT2019.

För anmälan till kurs hänvisas till kursens hemsida.

KURS - Fuktsäkerthetsansvarig - produktion VT 2019

Nästa kurstillfälle är planerat till den 6-7 februari och den 6 mars 2019.

Kursen är uppdelad så att första kurstillfället är antingen 1 eller 2 dagar, där dag 1 är en introduktionsdag (valfritt) och dag 2 är första kursdagen för fuktsäkerhetsansvarig produktion nästa kurstillfälle är 1 dag. 

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2019

Grundkurs Fuktteori  kommer att hållas den 23-24 oktober 2019 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2018- VT 2019

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Ny kurs inplanerad 2018-2019, för mer info se kurshemsidan.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2019

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2019 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.

Sista dag för anmälan är den 20 januari 2019. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

134 diplomerade fuktsakkunniga!

Nu har den 134:e diplomerade fuktsakkunniga godkänts på kursen som har arrangerats av fuktcentrum sedan 2007.

Grattis önskar Fuktcentrum!

Ni hittar de som har klarat kursen här.

Sidansvarig:

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

 

 

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Den nya ByggaF finns ute nu!

Klicka här>> för att ladda ner den!

Boverket informerar!

Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

Boverket har publicerat sin rapport från BETSI studien. Ladda ner och läsa gratis!

Länk till boverket

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH