lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Diplomerad Fuktsakkunnig

Diplomerad Fuktsakkunnig enligt Fuktcentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen

Fuktcentrum genomför utbildningen för fuktsakkunniga en gång per år. Utbildningen motsvarar 7.5 poängs högskolestudier.

Utbildningen genomförs under fem tvådagarspass förlagda på LTH i Lund och RI.SE i Borås. Dessutom ingår 15 dagars självstudier som görs mellan utbildningstillfällena. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Diplomerad Fuktsakkunnig är ett initiativ som stöds av Fuktcentrum vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, RI.SE, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer samt Byggherrarna och Fastighetsägarna.

Kontakt

Thorbjörn Gustavsson
Tel: 010-516 52 79
E-post: thorbjorn.gustavsson at ri.se

Magnus Åhs
Tel:046-222 49 20
E-post:fuktcentrum at gmail.com

Sidansvarig:

Kursmaterial

Du som har gått kursen kan logga in och hämta kursmaterialet i menyn till vänster.

Logga in >>

Kommer du som är Diplomerad Fuktsakkunnig inte in?
e-posta oss >>