lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

Fuktcentrums informationsdag

Vi kommer att ordna fuktcentrums informationsdag online den 26 november.

Vi kommer också att ordna ERFAdagen för fuktsakkunniga online den 25 november. I samband med det  kommer även årsmötet för Intresseföreningen fuktsakkunniga i Sverige hållas.

 

 

Fukttransportförmåga hos bascementbetong

Fuktcentrum har låtit professor Lars-Olof Nilsson och professor Kyösti Tuutti utreda fukttransportförmågan hos bascementbetong.

Resultatet från utredningen visar att fukttransportförmågan hos betong med bascement är lägre än i betong med ren portlandcement (OPC).

Bascementbetong är dock inte så tät mot fukttransport som gjorts gällande vid de studier som de senaste åren publicerats på SBUF:s hemsida.

Fuktcentrum vill därför tills vidare mana till försiktighet beträffande användandet av beräknings-/prognostiseringsverktyg som räknar med PPB:s materialdata avseende fukt.

Hela rapporten finns nu nedladdningsbar via nedanstående länk.

Ladda ned fil.

Efter att rapporten färdigställts 2020-02-07 och skickats ut till berörda parter har SBUF gått ut med information om att man bör iaktta försiktighet vid beräkning av torkningstider och att PPB har justerats. Vidare har SBUF´s projektledare Ted Rapp samt Stelmarczyk och Hedlund kommenterat rapporten från Nilsson och Tuutti. Dokumentet är daterat 2020-03-27.

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion det finns för närvarande ingen planerad kurs 

Grundkurs Fuktteori. VT 2021

Diplomerad fuktsakkunnig VT 2021, ligger inplanerad se kursens hemsida.

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering. VT 2021.

För anmälan till kurs hänvisas till kursens hemsida.

KURS - Grundkurs Fuktteori VT 2021

Grundkurs Fuktteori  kommer att hållas den 14-15 april 2021 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING VT 2021

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Ny kurs inplanerad våren 2021, för mer info se kurshemsidan.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.

Sidansvarig:

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

Det finns nu 167 st Diplomerade fuktsakkunninga!

 

 

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Den nya ByggaF finns ute nu!

Klicka här>> för att ladda ner den!

Boverket informerar!

Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

Boverket har publicerat sin rapport från BETSI studien. Ladda ner och läsa gratis!

Länk till boverket

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH