lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktcentrum

ERFA-dagen för Diplomerad fuktsakkunnig

I år kommer ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig att arrangeras som en heldag i Lund.

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras cirka kl 09:30-16:45, den 29 november 2017 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Kostnad 3000 kr ex moms.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Sista dag för anmälan är den 14 november.

Program för nedladdning

Anmälan sker här.

KURS - Glöm inte att anmäla dig till en kurs i regi av Fuktcentrum!

Vi erbjuder följande kurser!

Grundkurs Fuktteori- kursen är fullbelagd, vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar för årets kurstillfälle.

Diplomerad fuktsakkunnig

Fuktsäkerhetsansvarig - projektering /På grund av för få anmälningar måste vi ställa in kursen, nytt kurstillfälle planeras under vinter2018/vår2019.

Fuktsäkerhetsansvarig- produktion

Fuktcentrums informationsdag i Lund 2017

Tema för årets informationsdag är "Med fukt i centrum", och informationsdagen i Lund kommer att äga rum den 30 november.

Program för Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 30 november kl 9:00-16:30. 

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmälan. Klicka på länken för att anmäla dig.

Sista anmälningsdag den 24 november.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm inga datum är bestämda för dessa arrangemang.

KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2017

Grundkurs Fuktteori  kommer att hållas den 25-26 oktober 2017 i Lund.

Kursen är fullbelagd, vi kan inte ta emot flera anmälningar det här kurstillfället.

Anmälan sker på kursens hemsida.

Till kursens hemsida>>

KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2018

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan februari och juni 2018 i Lund/Borås.

Sista dag för anmälan är den 23 januari 2018. Anmälan sker på kursens hemsida.

Klicka här>> för mer information om kursen!

KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!

Läs mer på kurshemsidan.

Anmälan går att göra från kursens hemsida.

På grund av för få anmälda måste vi ställa in kurstillfället. Vi kommer att planera in kursen nästa vinter/vår istället.

Registrering för att få nyhetsbrev

Det har under en längre tid inte varit möjligt att registrera sig för nyhetsbrev.

Nu har vi löst problemet.

Ditt användarnamn blir din epostadress. Registrering är också nödvändig för att få tillgång till TorkaS.

Registrera/anmäl er gärna och få information om kursutbud och fuktcentrums informationsdagar.

Om du vill avanmäla dig för nyhetsbrevet så skicka ett mail till fuktcentrum at gmail.com

Ange namn och företag/privat, så avregistrerar vi er.

Fuktsäkerhetspris till Hannu Viitanen - VTT

För femte gången har Fuktsäkerhetspriset (Moisture Safety Prize) från FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola i dag delats ut. Denna gång gick priset till Hannu Viitanen, nyligen pensionerad forskare från VTT (Teknologiska forskningscentralen) i Helsingfors.

Priset delades ut vid konferensen Building Physics in the Nordic Countries i Trondheim, Norge.

Juryns motivering lyder:

For pioneer work and successful dissemination of knowledge and information about factors affecting the development of mould on building materials and for making it accessible and useful for the building trade. (För pionjärarbete och framgångsrik spridning av kunskap och information om faktorer som påverkar utvecklingen av mögel på byggnadsmaterial och gjort informationen tillgänglig och användbar för byggbranschen).

This year´s winner is Dr Hannu Viitanen, a researcher at VTT, who defended his PhD-thesis at the Swedish University of Agricultural Sciences in 1996, and today is a retired scientist with more than 80 publications or conference papers where mould and moisture is in focus.

During his successful career Dr Viitanen has carried out numerous of experiments and investigations in the laboratory, investigating how different combinations of humidity, temperature and exposure time affects the development of mould on different building material and structures. Dr Hannu Viitanen has also been involved in developing models concerning mould growth that have been used both by him and numerous other researchers in the field of building physics. He has also been an inspiration to other researchers in designing new experimental set ups and other mathematical models in the field.

We find it very important that the work carried out by Dr Viitanen will be followed by more research to help us to even better understand the detailed mechanisms behind mould growth and how it is connected to climate variations, material, structures, time of exposure etc.

It is our hope that this prize will stimulate continued work for better building quality and avoidance of moisture problems.

Juryn bakom priset består av representanter från Fuktcentrum vid Lunds tekniska högskola förstärkt med ytterligare adjungerade nordiska akademiker.

Priset delas ut vart tredje år till person eller personer som påverkat byggprocessen i projekt inom Norden på ett sådant sätt att fuktsäkerhet i projektering, byggande eller förvaltning har säkrats även med hänsyn till energihushållning och miljöaspekter. En god funktion under drift ska ha visats.

Frågor om priset besvaras av Fuktcentrums föreståndare Lars-Erik Harderup vid LTH, Byggnadsfysik. Han svarar på eventuella frågor på tel. 046-222 73 83 eller e-post: lars-erik.harderup@byggtek.lth.se

 

117 diplomerade fuktsakkunniga!

Nu har den 117:e diplomerade fuktsakkunniga godkänts på kursen som har arrangerats av fuktcentrum sedan 2007.

Grattis önskar Fuktcentrum!

Ni hittar de som har klarat kursen här.

Sidansvarig:

Söker du en Diplomerad fuktsakkunnig

Här hittar du en lista med personer som har klarat kursen Diplomerad fuktsakkunnig.

Till listan

 

 

Fuktcentrums informationsdagar

Nedladdning av presentationer finns här.

Klicka på länken

Branschstandard ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess

Den nya ByggaF finns ute nu!

Klicka här>> för att ladda ner den!

Boverket informerar!

Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

Boverket har publicerat sin rapport från BETSI studien. Ladda ner och läsa gratis!

Länk till boverket

TorkaS 3.2

TorkaS är nu uppdaterad till version 3.2. Klicka här för ladda ner och installera programmet. Glöm inte att logga in först!

En kunskapsresurs för byggbranschen

FuktCentrum är en sammanslutning av institutioner och avdelningar, som driver tillämpad fuktforskning, med syftet att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

FuktCentrum består av Byggnadsfysik LTH, Byggnadsfysik och innemiljö SP, Byggnadsmaterial LTH, Byggnadsteknologi CTHByggnadsteknik KTH och Konstruktionsteknink LTH