lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Grundkurs Fuktteori

Denna kurs riktar sig mot dig som vill få grundläggande kunskap om fukt i material och byggnader.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Anmäl dig här!

Kursen är tyvärr fullbelagd. Vi kan inte ta emot flera anmälningar för det här kurstillfället.

Sista anmälningsdag den 10 oktober. 

Kursen kan ställas in om antalet deltagare är för få minst 15 personer måste anmäla sig för att kursen ska genomföras.

Nästa kurs     
25-26 oktober 2017 i Lund.

Förkunskaper
Inga förkunskaper erfodras, förutom grundläggande kunskap i matematik.

Kursen omfattar följande moment
a) Fuktmekanikens grunder, bl a skillnad mellan ventilerade och oventilerade byggnadsdelar.
b) Byggfukt, överskottsfukt och kritisk fuktnivå mm.
c) Fukt i material, fixering, fuktkapacitet, sorptionskurva mm.
d) Fukttransport i material, ångdiffusion, kapillärsugning, temperaturgradienters inverkan etc.

Kursupplägg
Kursen omfattar två dagars undervisning i sal, räkneuppgifter samt tentamen.

Examination
• Avslutande tentamen med frågor och beräkningsuppgifter.
• Godkänd kurs ger erfoderliga förkunskaper till FuktCentrums påbyggnadskurser för Fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig Projektering.

Kurskostnad
Kursavgift är 11 000:- exklusive moms

Denna grundkurs är ett förkunskapskrav för FuktCentrums avancerade fuktkurser, Fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig Projektering, eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt.

Kontakt:

Lars-Erik Harderup
Tel: 046-222 73 83
E-post: lars-erik.harderup at byggtek.lth.se

 

 

Sidansvarig: