lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Converter

Converter är ett enkelt program som beräknar fukthalten i g/m3 när temperatur och relativ fuktighet är givna. Programmets styrka är kalkylprogrammet som kan konvertera tusentals värden. Programmet har precision för temperaturer mellan -40°C och +375°C. I en svensk kontext är detta program överlägset den förenklade funktion som finns i Fukthandboken, dock är data redovisad i tabellform i Fukthandboken samma som den av programmet genererade.

 

Sidansvarig:

Rapportera Fel

Du kan rapportera fel med programmet till stephen.burke@byggtek.lth.se.

Ladda ner program

Klicka här >> för att ladda ner och installera programmet.