lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktpåverkan på material

Lars-Olof Nilsson T2:2006

Fukt- och vattenskador kostar årligen miljardbelopp att åtgärda. Mer än 80 procent av alla byggskador anses bero på fukt - direkt eller indirekt. Mögel och andra fuktproblem orsakar i många fall dålig innemiljö och hälsoproblem. Kostnaden för det mänskliga lidandet går dock inte att uppskatta.

Denna skrift visar att fukt påverkar många materials egenskaper och ofta medverkar till att bryta ned materialet. Den beskriver också var de kritiska fuktnivåerna ligger, dvs. den försöker kvantifiera påverkan på dels rena materialegenskaper, dels olika typer av processer.

Serien Fuktsäkerhet i byggnader har sammanställts av FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola.Den bygger på tjugo års forskningsresultat och praktiska erfarenheter. Skrifterna riktar sig främst till yrkesverksamma inom byggbranschen och sammanfattar befintlig kunskap inom området.

Sidansvarig: