lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Lästips från Byggnadsfysik, LTH

Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen. Harderup L-E, Arfvidsson J (2008)

 I rapporten har fyra olika metoder att förbättra fuktsäkerheten i vindsutrymmen undersökts.

Metoderna är isolering av råsponten, värmekällor på vinden samt reducerad ventilation i olika kombinationer.

Ladda hem rapporten