lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

Avdelningarna som ingår i FuktCentrum ger årligen ut ett stort antal rapporter och avhandlingar. Denna sida ger en ingång till dessa publikationslistor samt informerar om var publikationerna kan beställas.

De informationsskrifter som FuktCentrum har skrivit om fuktsäkerhet i byggnader kan beställas i Formas nätbokhandel. (länken uppdaterad 20190207)

Sidansvarig:

FuktCentrum rekommenderar

Få bukt med fukt. Ingemar Samuelson, Jesper Arfvidsson, Carl-Eric Hagentoft (2007)

Boken vänder sig till fastighetsägare, byggherrar, projektörer och entreprenörer och visar hur man genom att använda dagens kunskap kan fuktsäkra våra byggnader.

 

Beställ i Formas nätbokhandel