lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Boverket 2009

Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m.

I drygt en tredjedel av småhusen finns någon form av fukt eller mögel. Ca 10 procent av flerbostadshus och 20 procent av lokaler har fuktskador. Boverket föreslår obligatorisk fuktbesiktning vid försäljning av småhus.

Läs mer >>           Hämta raporten >>

 

Sidansvarig: