lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Putsade regelväggar

NCC och FoU-Väst har sedan 2007 drivit ett branschgemensamt forskningsprojekt (SBUF-finansierat) om fuktsäkerheten i putsade, enstegstätade regelväggar.

Projektet har letts av en projektgrupp med deltagare från branschen. SP har varit utförare av projektet. Projektet är nu avslutat.

Ladda hem SP-rapporten >>

Läs om FuktCentrums syn på problemet:

Fuktspalten, Juni 2009 >>

Fuktspalten, december 2008 >>

Läs om Boverkets syn på problemet:

Boverket informerar 2009:3        Info på Boverkets hemsida

Sidansvarig: