lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2023 Tema: Fukt och hållbarhet - ett helhetsgrepp

Presentationer från Fuktcentrums informationsdag 2023

Inledning - Anders Kumlin,  Anders Kumlin AB, Ordförande Fuktcentrum styrelse

Hänt sedan sist - Magnus Åhs, LTH, Föreståndare Fuktcentrum

Utveckling av labbmetod för att studera kritiskt fukttillstånd hos KLT- konstruktioner - Lars Olsson, RISE

Regntäthet hos prefabricerade betongsandwichväggar-etapp 2 - Lars Olsson, RISE

Skyfall - anpassning av fastigheter till en ny tid - Karolina Jernelid, Bengt Dahlgren, Elin Kumlin, Kumlin Fuktdimensionering AB

Förslag på klassificering av översvämningsrisk - Peter Lidén, RISE

Avjämningsmassa i RBK ny metod - Ted Rapp, Byggföretagen

Fuktmätning i betonggolv - Hur ska man göra det rätt? Linus Samberg, SWECO

Nya BBR och Fukt - Ingela Folkesson, Boverket

Aktuella utmaningar för den fuktsakkunnige - Elin Kumin, Kumlin Fuktdimensionering AB , Ordförande i föreningen Fuktsakkunniga i Sverige

 

Sidansvarig: