lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2022 Tema: Från fukt till föreskrift

Presentationer från fuktcentrums informationsdag 2022 i Lund

Inledning- Anders Kumlin, Anders Kumlin AB, Ordförande Fuktcentrum

Vad har hänt sedan sist och Introduktion- Magnus Åhs, Avd Byggnadsmaterial, Föreståndare Fuktcentrum

Projektering/produktion fukt - Beställarens syn -  Maria Alm, Lokalförvaltningen, Göreborgs Stad

Om att undvika fel vid införandet av nya tekniska lösningar - Charlotte Tengberg Svensson, inte publicerad ännu.

Swesiaq-modellen och fuktskador - Anders Lundin Swesiaq 

Aktuella utmaningar för den fuktsakkunnige -  Eva Gustafsson, Conservator 

Platta på mark av KL-trä - Robert Baric, Airson Engineering, Billy Johansson, Lyckos 

Superisolerande puts i Sverige - hur presterar den fuktmässigt- Ali Karim, Chalmers

Limemissioner på betonggolv uppmätta vid låga RF - Jörgen Grantén, Fuktcom,  Anders Kumlin, Anders Kumlin AB,

Nyheter inom fuktområdet från Boverket - Peter Brander, Boverket

 

 

 

Sidansvarig: