lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2021 Tema: Nio nyanser av fukt

Presentationer från fuktcentrums informationsdag 2021 på distans

Inledning- Anders Kumlin, Anders Kumlin AB, Ordförande Fuktcentrum

Vad har hänt sedan sist och Introduktion- Magnus Åhs, Avd Byggnadsmaterial, Föreståndare Fuktcentrum

Impregnering av trä/behandling av ändträ -  Dietrick Buch, Luleå Tekniska Universitet, Petter Wallentén Lunds Tekniska Högskola

Omfördelningsberäkningar – vad är det och vad bör man tänka på - Olof Mundt Petersen, Polygon AK

Regntäthet hos prefabricerade betongsandwichväggar med fogar, fönster- och balkonganslutningar- Lars Olsson, RISE 

Slagregnsmotstånd hos tegelfasader: Omfogning av tegelfasader med eroderade fogar -  Seyedmohammad Kahangi Shahreza, Konstruktionsteknik LTH 

Robust solutions of interior insulation of solid masonry walls - Nikolaj Feldt Jensen, DTU, Department of Civil Engineering 

 Ohälsa kopplad till fukt - Dan Norbäck, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet 

Aktuella utmaningar för den fuktsakkunnige - Eva Gustafsson, Conservator 

Nyheter inom fuktområdet från Boverket - Peter Brander, Boverket 

 

 

Sidansvarig: