lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2011 Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus - hur gör man

Nedanstående dokument kräver Acrobat 6.0 eller senare version för att öppnas.

Deltagare List

Välkommen. Kort sammanfattning av vad som har hänt sen sist - Ingemar Samuelson, SP

Sammanfattning av projektet Framtidens trähus - Jesper Arfvidsson, LTH

Intressant från konferenserna 12DBMC och NSB2011 - Lars-Erik Harderup, LTH

Dagens huvudtema: Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus. Varför ventilerade konstruktioner? Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag och i framtiden? -  Carl-Eric Hagentoft/Angela Sasic CTH

Ventilerade tak och vindar - aktuell forskning och ny kunskap - Angela Sasic, CTH

Problem och erfarenheter av nya lösningar för ventilerade tak - Ingemar Samuelson, SP

Ventilerade väggar - aktuell forskning och ny kunskap - Jörgen Falk, Skanska Teknik

Praktiska erfarenheter - Peter Brander, Skanska Teknik

Ventilerade grunder och andra ventilerade lösningar - Forskningsresultat och praktiska lösningar - Lars Olsson, SP

Ventilerad våtrumsvägg - Tosse af Klintberg, KTH

Praktiska erfarenheter av ventilerade golv mm - Anders Kumlin, AK-konsult

Lufttäta hus. Hur gör man, hur följer man upp och hur är långtidsegenskaper?

     Del 1 - Paula Wahlgren, CTH

     Del 2 - Owe Svensson, SP

Avslutning och inbjudan till NSB2014 i Lund - Lars-Erik Harderup, LTH

 

Göteborg

Sidansvarig: