lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2010 Mera fakta, mindre fukt - aktuella forskningsresultat

Nedanstående dokument kräver Acrobat 6.0 eller senare version för att öppnas.

Deltagare List

Välkommen. Viktiga händelser under året - Ingemar Samuelson

Fuktcentrums fuktforskningsprogram - Ingemar Samuelson

Fuktkällor - Carl-Eric Hagentoft, CTH

     Nederbörd, fukt inifrån, läckage, byggfukt med mera Interna fuktkällor -  Carl-Eric Hagentoft/Angela Sasic CTH

     Klimatemodell - Lars-Eric Harderup, LTH

     Särskild fokus på ändrat klimat - Nikolaj Tolstoy, Boverket

Materialfrågor - Peter Johansson, LTH

     Fukt i tjocka betongkonstruktioner - Peter Johansson, LTH

     Omfördelning av fukt i betong - Magnus Åhs, LTH

     Trådlös mätning av temperatur och RF i material - Anders Sjöberg, STO

     Frost i cellulosafiberisolering och mineralull - Kjartan Gudmundsson, KTH

Byggnadsdelar - Ingemar Samuelsson

     Kalla vindar - Petter Wallenten, SP

     Kvalitetssäkring av ytterväggskonstruktion - Lars Olsson, SP

     Spaltmetoden för kvalitetssäkring av våtrum - Kjartan Gudmundsson, KTH

Beräkningsverktyg - Jesper Arfvidsson, LTH

Byggprocessen - Eva Sikander

     Energianvändning i byggprocessen - Peter Brander, Skanska

     Bygga F och Bygga L - Eva Sikander och Kristina Mjörnell, SP

Erfarenheter från fuktsäkerhetsprojekt - Anders Kumlin, AK-konsult

FoU-samarbete - Carl-Eric Hagentoft, CTH

Mögel och mikrooganismer -Sven Thelandersson, LTH

     Mögel på putsade fasader - Sanne Johansson, LTH

     Cram, WOODBUILD, Framtidensträhus - Pernilla Johansson, SP

Byggnaden som system

     Fuktproblem i bostäder med ventilationsvärmeåtervinning - Lars Jensen, LTH

 

Alla bilder (OBS - 12mb)

Sidansvarig: