lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsfysik, LTH

Master programmes on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings

MAPREE, Master programmes on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings in central Asia and Russia. (SE, Au, Es, Kyr, Taj, Kaz, Ru). The programmes also include indoor climate and moisture design.

Projekttid:
Finansiär: EU
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson, Elisabeth Kjellsson

 

Framtidens trähus – energieffektiva med god innemiljö

Ett övergripande mål är att stödja bygg- och träindustrin inför omställningen till kommande krav på energianvändningen. Samarbete mellan LTH, SP samt IVL. Länk: www.framtidenstrahus.se

Projekttid: 2007-11-01 – 2010-10-31
Finansiärer: Vinnova + 13 företag
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson (programledare), Lars-Erik Harderup (ansvarig delprojekt Beräkningsverktyg), Olof Mundt-Petersen (Hägerstedt) (Doktorand)

Fuktsäkerhet i samband med energieffektiviserande åtgärder i bebyggelse

Mål och syfte: Att säkerställa att energieffektiviserande åtgärder i befintlig bebyggelse inte leder till fukt eller innemiljöproblem.

Projekttid: 2008-01-01 – 2013-12-31
Finansiärer: Formas, Bebo
Kontaktperson: Johan Stein, Lars-Erik Harderup

Woodbuild

Programmet omfattar: Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark samt i klimatskärmen.

Delprojekt:  A Metodik för livslängdsdimensionering 
                   B Exponering av trä i klimatskärmen 
                   C Exponering av trä utomhus ovan mark 
                   D Resistens mot biologiska angrepp
                   E Kunskapsspridning

Tidplan: 3+2 år
Deltagare: LTH Byfy, LTH konstr, LTH bm, SPByfy, SPTrätek
Finansiär: Vinnova + industrin (NCC, Tyrens, Vägverket, …)
Kontaktperson:  Petter Wallentén, Lars-Erik Harderup, Olof Hägerstedt, Jesper Arfvidsson

Klimat i kalla vindar med diffusionsöppna underlagsmaterial

Målet är att undersöka för och nackdelar med diffusionsöppna material på råspont på kalla vindar.

Projekttid: 2006-01-01 – 2012-12-31
Finansiärer: SBUF (Trelleborg, NCC)
Kontaktperson: Lars-Erik Harderup

Byggnadsfysikaliska verktyg

Projektet syftar till att utveckla byggnadsfysikaliska hjälpmedel i form av datorprogram som kan användas vid byggnadsfysikalisk dimensionering och beslutsfattande i olika faser av byggprocessen.

Projekttid: 2004-01-01 –  2009-03-31 (Kopplat till programmet ”Framtidens trähus”)
Finansiärer: SBUF
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson, Stephen Burke

Icke-isoterm fukttransport

Målet är att utveckla prediktionsmodeller för fuktförhållanden i byggnadsmaterial och byggnadsdelar under icke-isoterma förhållanden. Existerande beräkningsmodeller för kombinerad värme- och fukttransport bygger på förenklingar av olika slag, ofta rörande temperaturens inverkan på fukttransporten. Konsekvenserna av dessa förenklingar är i dag inte kända.

Projekttid: 2006-01-01 – 2008-12-31
Finansiärer: FORMAS
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson, Johan Claesson, Stephen Burke

IEA Annex 41 Whole Building Heat and Moisture Analysis

The annex aims to acquire a better knowledge of the whole builidng heat, air and moisture balance and its effects on indoor environment, on energy consumption for heating, cooling, air humidification and air drying, and on the envelope's durability, and follows on from Annexes 14, 24 and 32.

Projekttid: 2004-01-01 – 2008-12-31
Finansiärer:  STEM
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson, Hugo Hens, KUL

Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen

Syftet med projektet är att prediktera fukt- och temperaturtillstånd i kalla, oventilerade vindar med ångbroms på råspont.

Projekttid: 2004-07-01 – 2008-09-01 (Avrapporterade)
Finansiärer: SBUF, Trelleborg, JM
Kontaktperson: Anneli Svensson JM

Hämta rapport

Tillståndsbedömning av byggnader med hjälp av förstörande provning

Tillståndsbedömning av byggnader med hjälp av förstörande provning av byggnadskomponenter – kopplingar till brukarnas hälsa och upplevd innemiljö.

Projekttid:
Finansiärer: SBUF, FORMAS
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson

Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiskt värdefulla byggnader

Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiskt värdefulla byggnader.

Projekttid:
Finansiärer: SBUF, FORMAS
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson

Modell för kravdriven renovering av flerbostadshus

Modell för kravdriven renovering av flerbostadshus byggda 1950-1975.

Projekttid:
Finansiärer: SBUF, FORMAS
Kontaktperson: Petter Wallentén, Jesper Arfvidsson

TGREEN, Master in Green Technologies

TGREEN, Master in Green Technologies (Lb, Eg, It, Ir, Sp, SE).

Projekttid:
Finansiärer: EU
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson

Wood in Carbon Efficient Construction

Wood in Carbon Efficient Construction, ECO2, Wood Wisdom.

Samverka med övriga WP och tillsammans med VTT ansvara för fuktsäkerheten i valda konstruktioner.

Projekttid:
Finansiärer: Vinnova, Skogsägarna
Kontaktperson: Jesper Arfvidsson, Olof Mundt-Ptersen (Hägerstedt)

Utvärdering av byggnader med mycket låg energianvändning (LÅGAN)

Utvärdering av byggnader med mycket LÅG energiANvändning (LÅGAN).

Byggnaders prestanda och skick på klimatskärm och installationer efter några års drift.

Undersöka lågenergibyggnaders prestanda och skick på klimatskärm och installationer efter några års drift. Omfattar fältarbete, mätningar, provtagningar samt beräkningar. 2010‐2013

Finansiär: BIC, Formas

Doktorand: Ann-Marie Ejlertsson

Projektledare: Åsa Wahlström, Jesper Arfvidsson, Birgitta Nordquist

Sidansvarig: