lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 1 September 2017

Välkommen till Fuktcentrums nya nyhetsbrev!

Nedan följer information om Fuktcentrums informationsdagar och kurser.


Fuktcentrums informationsdag i Lund den 30 november!

Boka in den 30 november i er kalender!

Den dagen kommer Fuktcentrums informationsdag att äga rum i Lund.

Informationsdagen kommer att anordnas i Göteborg (preliminärt 2018-03) och Stockholm (preliminärt i 2018-04). 


Fuktcentrum erbjuder följande kurser HT2017-VT2018

Ta chansen och förkovra dig inom fuktområdet.


Grundkurs Fuktteori

Denna kurs riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskap om fukt i material och byggnader.

Kursen omfattar följande moment

a) Fuktmekanikens grunder, bl a skillnad mellan ventilerade och oventilerade byggnadsdelar.

b) Byggfukt, överskottsfukt och kritisk fuktnivå mm.

c) Fukt i material, fixering, fuktkapacitet, sorptionskurva mm.

d) Fukttransport i material, ångdiffusion, kapillärsugning, temperaturgradienters inverkan etc.

Tid: 25-26 oktober.

Läs mer och anmäl dig på kursens hemsida.

Sista anmälningsdatum är den 11 oktober.

http://www.fuktcentrum.lth.se/kurser/grundkurs-fuktteori/


Fuktsäkerhetsansvarig Projektering

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med konstruktions och gestaltningsfrågor, arkitekter och projekteringsledare, i projekteringskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Syftet med kursen är att harmonisera kvalitén, öka effektiviteten samt klarlägga roller och ansvar i utförandet av fuktsäkerhetsprojektering. Kursen riktar sig till personer som jobbar i projekteringsskedet som t ex projektörer, arkitekter och konstruktörer.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Sista dag för anmälan är den 1 november 2017.

Anmäl dig här >>


Sista anmälningsdag: sista anmälningsdag är den 12 januari 2018. 

Nästa års kurs är inplanerad till

Kursdatum och tider VT 2018.

31 januari -1 februari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30
7-8 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30
4-5 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30
23-24 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30
13-14 juni Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

Hemtentamen: preliminärt slutet av augusti 2018.

Anmäl dig här >> 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Anmälan är bindande, det går bra att skicka en ersättare om ordinarie deltagare får förhinder.

Du kommer att få ett bekräftelse via epost till den adress som du angett, där alla data som du fyllt i finns med. Sker inte detta eller något har blivit fel, så kontakta oss via fuktcentrum at gmail.com. 

Vid avanmälan före den 23 januari debiteras halva kursavgiften. Vid avanmälan efter den 23 januari debiteras hela kursavgiften.

Kursavgift

Kursavgiften är 48.000:- exklusive moms.


Fuktsäkerhetsansvarig Produktion

FuktCentrum inbjuder härmed till Kursen Fuktsäkerhetsansvarig Produktion.

Kursen är ett sätt att säkerställa kompetenskravet för en fuktsäkerhetsansvarig i produktionen.

Tid(närmaste planerade utbildningstillfälle):

Nästa försök sker när 15 st intresseanmälningar finns.

Kursprogram (beskrivning av innehåll för introduktionsdag samt kursdag 2 och kursdag 3).

Det är också möjligt att specialarrangera en kurs för ett företag som har många intresserade (15 st) och då förläggs kursen på önskad ort.

Kurskostnad

8500:- för två dagar alt 11000:- inklusive introduktionsdag. Ansökan om diplom inkl tentamen 3000:- per försök.

Kursen kommer att anordnas i mån av intresse >15 deltagare

Kursupplägg
Kursen omfattar två dagars undervisning, hemarbete samt tentamen.

ANMÄLAN ÄR INTE BINDANDE

Här kan du anmäla ditt intresse att följa kursen. Vi startar en kurs då antalet intresserade är 15 st.

Anmäl ditt intresse här >>


Sidansvarig: