lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stöd FuktCentrums verksamhet

FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola som har till uppgift att förvalta befintlig kunskap inom fuktområdet och utgöra länken mellan högskolornas fuktforskning och branschens verksamhet.

Det långsiktiga målet för FuktCentrum är att förbättra kunskapen och förutsättningarna så att korrekta metoder för att undvika fuktproblem tillämpas vid varje byggprojekt i Sverige. Samt för ett korrekt åtgärdande av fuktproblem och fuktskador i befintliga byggnader. 

FuktCentrum bedriver en unik verksamhet genom att kontinuerligt transformera nya forskningsresultat till kurser, temadagar, skrifter, datorprogram, nyhetsbrev, webbplatser etc. Detta sker via ett 40-tal forskare, doktorander och tekniker från Lunds Tekniska Högskola, RISE, Chalmers och KTH.

Webbplatsen www.fuktcentrum.se genomgått en ordentlig uppryckning för några år sedan. Där kan man nu hämta hem rapporter och länkar till avhandlingar, registrera sig för FuktCentrums nyhetsbrev, samt kostnadsfritt hämta hem ett antal hjälpmedel som exempelvis TorkaS och ByggaF.

Ni erbjuds att bli samarbetspartner till FuktCentrum för en kostnad av ett prisbasbelopp (47 600 kr, år 2021) för medelstora företag. För mindre företag är kostnaden ett halvt prisbasbelopp, för större företag två – fyra prisbasbelopp beroende på storlek.

Som samarbetspartner till FuktCentrum får ni ett antal förmåner, som t.ex:

o Egen kontaktperson på FuktCentrum (svarar på frågor och kan hänvisa vidare)

o Kostnadsfritt deltagande vid informationsdagarna (2 personer/ år och basbelopp)

o 20 % rabatt på FuktCentrums samtliga kurser

o Er logotyp och Internetadress på FuktCentrums webbplats

o Möjlighet att som samarbetspartner använda FuktCentrums logotyp och slogan på Er webbplats

Kontakta någon av oss för vidare diskussion.

Lars-Erik Harderup                 
Föreståndare FuktCentrum       
lars-erik.harderup@byggtek.lth.se   

Anders Kumlin
Ordförande FuktCentrum
anders@kumlin.biz

Sidansvarig: