lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Program och Innehåll

Kursen består av 5 tvådagarsträffar, eget arbete och avslutas med skriftlig tentamen. För att kunna engagera de främsta personerna inom varje avsnitt är varannan träff förlagd i Lund och varannan träff i Borås. 
Nedanstående datum är en exempel om hur scheman kan ser ut.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges. 

1. Introduktion och Fuktteori (februari, Lund) Distansmöte

Målet med kursen, samhällets krav på fuktsäkerhet, BBR, övergripande om metoden för fuktsäkerhet i byggprocessen.

Fuktförändringar (kvalitativa), materialegenskaper såsom kritiskt RF, byggdelar och skador, byggnaden som system.

Kursprogram del 1

2. Fuktsäkerhet i byggprocessen (mars, Borås) Distansmöte

Fuktsakkunniges olika roller, ansvar, metod för fuktsäkerhet i byggprocessen, hjälpmedel, byggherrens krav, uppföljning, erfarenhet från tidigare projekt, fuktsäkerhetsdokumentation. Besök på byggplats för genomgång av fuktrond.

Kursprogram 

3: Fuktberäkningar (april, Lund) Distansmöte

Genomgång av principen bakom beräkningsprogram för fukt. Presentation av ett antal beräkningsprogram, både enklare och mer komplicerade. Grunderna för riskbedömning.

Kursprogram del 3

4. Fuktsäkerhetsprojektering (maj, Borås) Distansmöte

Genomgång av principen för fuktsäkerhetsprojektering av olika byggnadsdelar och en hel byggnad. Exempel från utförda objekt.

Program

5. Kontroller och fuktmätningar (juni, Borås) Distansmöte

Genomgång av mätprogram, kontrollprogram och mottagnings­kontroll samt ett antal mätmetoder såsom byggfukt i betong, fuktkvot i trä, termografering och lufttäthetsmätning.

Kursprogram del 5

Skriftlig tentamen (prel. augusti) Distanstentamen

Skriftlig sluttentamen, möjlighet till omtenta kommer att finnas.
Kursbevis och diplom skickas till ditt kontor med post.

Sidansvarig: