lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nästa kurs

Kursen för Diplomerad Fuktsakkunnig ges då tillräckligt många anmälningar kommit in.

Nästa års kurs ges våren 2022. Alla kurstillfällen är tänkta att genomföras på respektive ort. 

Tidplanen för de olika kursdelarna är 

2-3 februari, På distans, kl 10-17, kl 8-16:30

9-10 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

6-7 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

4-5 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

8-9 juni Borås, kl 10-17, kl 8-16:30 

Hemtentamen: Preliminärt slutet av augusti 2022.

Sidansvarig: