lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nästa kurs

Kursen för Diplomerad Fuktsakkunnig ges då tillräckligt många anmälningar kommit in.

Nästa års kurs ges våren 2021. Alla kurstilfällen är tänkta att genomföras på distans kursen 2021. 

Tidplanen för de olika kursdelarna är 

27-28 januari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

3-4 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

7-8 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

5-6 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30

9-10 juni Borås, kl 10-17, kl 8-16:30 

Hemtentamen: Preliminärt slutet av augusti 2021.

Sidansvarig: