lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är FuktCentrums Grundkurs Fuktteori eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Det diagnostiska testet ger en fingervisning om vad du förväntas kunna.

Förutom byggnadsteknisk utbildning, grundläggande kunskaper om fukt i material och konstruktioner och konsekvenser av fukt, bör du kunna redovisa en flerårig erfarenhet av fuktsäkerhetsarbete eller fuktskadeutredning. Samt även ha en allmän insikt i byggproduktion, projektering och förvaltning.

Du behöver inte ha arbetat som entreprenör, konsult eller förvaltare men bör ha arbetat i projekt inom byggproduktion, projektering och förvaltning. Kort sagt är det en fördel om du jobbat med lite av varje inom byggbranschen.

 

Sidansvarig:

Testa dig!

Testa dina förkunskaper genom att ladda ned ett diagnostiskt prov här.

Diagnostiskt prov >>