lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Risk1

Risk1 är ett PC-program för att utvärdera risk för kondens i en konstruktion.

Programmet bygger på uppmätta klimatdata för ett antal orter i Sverige samt att det finns en spridning i materialegenskaperna som är kvantifierbara.

Sidansvarig:

Hämta Risk 1

Logga in för att ladda ner PC-programmet Risk 1.

Logga in >>