lu.se

Denna sida på svenska This page in English

M-modellen

M-modellen för analys av om det finns risk för mögel i en konstruktion

M-modellen utvecklades ursprungligen av Skanska och har undersökts av LTH, RISE och Skanska i ett SBUF-projekt under 2014-2017, SBUF proj nr 12894. Indata till m-modellen är temperatur och relativ fuktighet på en yta som funktion av tiden; utdata är ett mögel-index (m) som funktion av tiden.

Den zippade filen innehåller m-modellsprogrammet, ett exempel på indatafil och en anvisning hur det skall användas.

OBS! Indatafilen måste ligga i samma bibliotek/mapp/folder som huvudprogrammet för att programmet ska fungera.

Notera att m-modellen är ett avancerat verktyg som kräver stor kunskap och vana för att vara till någon nytta.  

Det kommer att publiceras mer bakgrundsmaterial (mätningar, simuleringar mm) kring m-modellen. Om ni har frågor kring användandet av m-modellen så får ni gärna kontakta lars.wadso@byggtek.lth.se.

För mer information se SBUFs hemsida.

Ladda ner programmet och instruktion.

Sidansvarig: