lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Klimatdata

PC-programmet "Klimatdata för fukttransportberäkningar" bygger på statistisk bearbetad klimatdata för tio orter i Sverige från perioden 1961 - 1990.


För varje ort finns det sammanställt data om temperatur, luftfuktighet, vind, sol och nederbörd.


Under varje flik kan man välja att få data presenterad som månadsmedelvärde, årsmedelvärde eller som fördelningskurvor för varje månad.

Sidansvarig:

Hämta Klimatdata

Logga in för att ladda ner PC-programmet Klimatdata.

Logga in >>