lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Omräkning av enheter

Förhållandet mellan ånggenomgångsmotstånd (Z) och ånggenomsläpplighet (δ) kan beskrivas med nedanstående ekvation där X anger materialets tjockhet (i meter).

                         Z = X / δ                        δ = X / Z

 

Ånggenomgångsmotstånd

 

Genomgångsmotståndet beskrivs ofta med Sd-värde. Sd-värdet har enheten meter (m) och kan enkelt uttryckt beskrivas som "tjockleken hos det skikt stillastående luft som har samma ånggenomgångsmotstånd som materialet" (δluft =25 10-6 m²/s vid +20°C). 

 

Zv ; s/mZp ; m² s Pa/kg
1135 103
7,407 1061
1 m (Sd-värde)40 1035,4 109
1 m² h mm Hg/g (1PAM)3,554 103479,9 106
1 MN s/g7,407 1031 109
1 ft h in Hg/grain129,6 10317,50 109
1 GPa s m²/kg7,4071 106

 

Ånggenomsläpplighet, Ångpermeabilitet

  

δv ; m²/sδp ; Kg/(m s Pa)
17,407 10-6
135 103 1
1 g/(m h mm Hg)281,3 10-62,083 10-9
1 g/(m h mm vp)3,823 10-328,31 10-9
1 g m/(MN s)135 10-61 10-9
1 lb in/(ft² h inHg)1,370 10-310,15 10-9
1 grain in/(ft² h inHg) 9,59271,05 10-6
1 lb/(ft h inHg)16,44 10-3121,8 10-9

 

Nedanstående omräkningsfaktorer är i huvudsak hämtade ur fukthandboken, Nevander & Elmarsson (1994).

Sidansvarig: anders sjöberg