lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fuktsäkert Byggande

ByggaF - en metod för en fuktsäker byggprocess - är en systematisk metod för att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet genom hela byggprocessen.

ByggaF innehåller en mängd hjälpmedel i form av anvisningar kontrollplaner och checklistor. Dessa dokument kan du ladda ned kostnadsfritt från denna sida. 

Hjälpmedlen är främst avsedda för byggherrar, projektörer, entreprenörer och förvaltare. Metoden är indelad efter byggprocessens olika skeden: program, projektering, bygg och förvaltning.

ByggaF ansluter till FuktCentrums kurs för Diplomerade Fuktsakkunniga. Länk >>

 

Sidansvarig:

ByggaL

Ladda ner rapporten om hur man bygga lufttät!

Länk till www.lufttathet.se

ByggaF metoden

Hämta hem checklistor, manualer mm här.

Till nedladdningen

Rapport - ByggaF

ByggaF finns att köpa som en FoU-publikation på 158 sidor från Sveriges Byggindustrier.

Köp publikationen här