lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2020 Tema: Fukt så in i norden!

Presentationer från fuktcentrums informationsdag 2020 på distans

Inledning - Fuktsäkerhetspris 2020 - Anders Kumlin, Anders Kumlin AB, Ordförande Fuktcentrum

Vad har hänt sedan sist? - Lars-Erik Harderup, Avd Byggnadsfysik, Föreståndare Fuktcentrum

Fukt och skador Varför blir det fel ibland? Kan man undvika det? - Ingemar Samuelsson, f.d. RI.SE

RF-mätning i betong - Peter Johansson, Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

Erfarenheter från femårsbesiktningar – värdefull kunskap i Danmark. Utformning av våtrum. Erik Brandt, SBI

Erfarenheter från skadeutredningar. Exempel från Danmark. Erfarenheter från forskning och implementering av kunskap om fukt - Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS Georg Christensen, DTU, SBi, Bunch Bygningsfysik ApS. Presenteras av Tommy BunchNielsen

Fuktegenskaper hos cementbundet material med flygaskainblandning -  Oskar Linderoth,  Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

Mitt arbetsliv i fuktsäkerhetens tjänst - Lars-Olof Nilsson, LTH, Moistenginst

 

 

 

Sidansvarig: