lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Byggregler

Boverket är den myndighet som sammanställer samhällets övergripande (minimi)krav på byggnader. Boverket.se

Samhällets regler och krav vad beträffar fuktsäkerhet och mikrobiell påväxt återfinns i Boverkets byggregler - BBR, kapitel 6 - Hygien, hälsa och miljö.

I anslutning till BBR ger Svensk Byggtjänst ut ett antal vägledningar som hjälp att tolka boverkets krav inom olika områden.

Byggvägledning 9 - Fukt (2007) är författad av Prof. Lars-Olof Nilsson vid FuktCentrum, avdelningen för Byggnadsmaterial LTH.

Sidansvarig:

BBR 2012

Byggvägledning 9 - Fukt

Utgivare: Svensk Byggtjänst
Författare: Lars-Olof Nilsson 

Köp skriften här