lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grunder och Golv

Publikationer

Mätmetoder för fuktmätning i avjämningsmassor, Bygg & Teknik nr 8/08 sid 21. Jörgen Grantén

Lösningar för krypgrundsproblematiken, Bygg & Teknik nr 8/06 sid 12. Lars Olsson  

Ventilerade golv ska ventileras!, Bygg & Teknik nr 1/06 sid 46. Thorbjörn Gustavsson

Uttorkning av betong, Johansson (2005)

Golvskador - vad är det?, Bygg & Teknik nr 8/04 sid 12. Ingemar Samuelson, Ingemar Nilsson och Kristina Mjörnell

Fukt i avjämningsmassor, Bygg & Teknik nr 8/04 sid 18. Anders Anderberg

Ny mätmetod för fuktprofiler i golv, 8/04 sid 22. Anders Sjöberg

Vatteninsugning i betonggolv i samband med vattenskada, Bygg & Teknik nr 8/04 sid 24. Niklas Johansson

Fuktsäkrare krypgrund, Bygg & Teknik nr 8/04 sid 36. Eva Sikander

Styrning av fuktfrågor i miljöprogram, Bygg & Teknik nr 5/04 sid 18. Jörgen Grantén

Fuktrisker i håldäcksbjälklag, Brander (2003)

Förbättrad mätmetod för limmade golvkonstruktioner, Bygg & Teknik nr 5/03 sid 62. Anders Sjöberg och Anders Anderberg

Fukt- och alkaliespärrar duger inte som emissionsspärr vid sanering av golv, Bygg & Teknik nr 5/02 sid 44. Anders Sjöberg

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder?, Bygg & Teknik nr 5/02 sid 20. Arne Elmroth, Lars-Erik Harderup, Johan Hedström, Ingemar Samuelson och Charlotte Svensson Tengberg

Renovering av golv i "sjuka hus" kan förvärra problemen, Bygg & Teknik nr 5/01 sid 30. Anders Sjöberg

Effekter av åtgärder i uteluftsventilerade krypgrunder med fukt- och mögelskador, Bygg & Teknik nr 5/01 sid 22. Charlotte Svensson

Egenskaper och Funktion hos Fukt- och Alkalispärrar på Betong, Sjöberg (2001)fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/8_08_21.pdf

Sidansvarig: