lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsdelar

Övriga artiklar

Kvalitetssäkring av nybyggnad for byggmarknad, Bygg & Teknik nr 2/00 sid 63. Ingemar Samuelson 

Fuktsäkerhet - en viktig del i en byggnads miljöpåverkan, Bygg & Teknik nr 4/00 sid 28. Eva Sikander

Fuktdimensionering av betong med Torkas, Bygg & Teknik nr 5/01 sid 37. Göran Hedenblad och Jesper Arfvidsson

Byggde man bättre förr?, Bygg & Teknik nr 2/02 sid 13. Ingemar Samuelson

Fukt- och mögelskador: Hammarby Sjöstad, Bygg & Teknik nr 2/02 sid 63. Ingemar Samuelson och Bengt Wånggren

Självkompakterande betong kan ge både bättre arbetsmiljö och kortare torktid, Bygg & Teknik nr 7/02 sid 12. Kristina Norling Mjörnell

Fuktsäkerhet på dagordningen i byggprocessen, Bygg & Teknik nr 5/03 sid 24. Eva Sikander och Jörgen Grantén

Energieffektiva hus med god innemiljö, Bygg & Teknik nr 5/03 sid 44. Svein H Ruud och Eva Sikander

Ökad fuktsäkerhet med fuktindikator, Bygg & Teknik nr 5/04 sid 65. Anders Sjöberg

Svårigheter med att mäta fukt i betong, Bygg & Teknik nr 7/04 sid 56. Magnus Åhs

Erfarenheter från byggherrens arbete for fuktsaker byggnad, Bygg & Teknik nr 5/05 sid 18. Eva Sikander

Fuktsäkring i byggprocessen, Bygg & Teknik nr 5/05 sid 21. Kristina Mjörnell och Christian Wihlborg

Se till att få det du betalar för!, Bygg & Teknik nr 5/05 sid 25. Kjell Andersson , Göran Stridh, Lars Ekberg och Ingemar Samuelson

Certifiering av skadeutredare?, Bygg & Teknik nr 5/05, sid 28. Linda Hägerhed Engman och Ingemar Samuelson

Modell för beräkning av fuktighet i moderna betonger vid variabel temperatur, Bygg & Teknik nr 7/05 sid 36. Jan-Erik Jonasson, Curt-Arne Carlsson och Kristina Mjörnell

Trådlös RF-mätning i byggbranschen, Bygg & Teknik nr 1/06 sid 43. Anders Sjöberg och Jakob Blomgren

Innemiljö i bostäder och hälsa, Bygg & Teknik nr 5/06 sid 15. Linda Hägerhed Engman

Beräkning av uttorkning för betong med Byggcement, Bygg & Teknik nr 7 /06 sid 56. Jan-Erik Jonasson, Curt-Arne Carlsson och Kristina Mjörnell

Lufttäthetens inverkan på innemiljön och energianvändningen, Bygg & Teknik nr 5/07 sid 21. Eva Sikander, Per Ingvar Sandberg och Bengt Larsson

Ny rapport om ByggaF - metod for fuktsäker byggprocess, Bygg & Teknik nr 5/07 sid 51 . Kristina Norling Mjörnell

Räkna med fuktvariationer, Bygg & Teknik nr 5/07 sid 52. Peter Brander

Sidansvarig:

Odränerade putsfasader

Ladda hem och läs vad FuktCentrum anser om fasadlösningen med puts på isolering.

Ladda hem