lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 9 Juni 2018


Anmälan till tentamen i kursen diplomerad fuktsakkunnig!

Här anmäler du dig till tentamen i kursen Diplomerad fuktsakkunnig!

Om du behöver skriva för första gången eller skriva om tentamen i kursen Diplomerad fuktsakkunnig så har du ett tillfälle den 7-10 september 2018.

Anmäl dig senast den 25 augusti.

Anmälan>>

Ett separat mail har distribuerats till de deltagare vi fortfarande har aktuella mailadresser till.


Fuktcentrums informationsdag i Lund 2018

Tema för årets informationsdag är inte bestämt ännu.

Program för Fuktcentrums informationsdag i Lund torsdagen den 29 november kl 9:00-16:30. 

Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmälan öppnar i september. 

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm. Inga datum är bestämda för dessa arrangemang.


ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt de som gått kursen Fuktsäkerhetsansvarig projektering (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras  den 28 november cirka kl 09:30-16:30, 2018 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Lokal: Ej bestämd ännu

Lokal: Ej bestämd ännu 

Sista dag för anmälan är den 16 november.

Preliminärt program

Förmiddag: inbjudna föredragshållare,
Mattias Gunnarsson, Peab,
Peter Brander, AK konsult,
Olle Åberg, egenföretagare, tidigare anställd på Boverket.

Eftermiddag: föredragshållare

Thorbjörn Gustavsson, RISE, ByggaF

möjlighet för intresseförening att ta upp frågor som behöver diskuteras.

Anmälan öppnar i september.


KURS - Fuktsäkerthetsansvarig - produktion HT 2018

Nästa planerade kurstillfälle är 4-5 september samt 2 oktober.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2018

Nästa planerade kurstillfälle är den 24-25 oktober 2018 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2018- VT 2019

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad 2018-2019.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2019

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2019 i Lund/Borås. Preliminära kursdatum ligger ute nu och anmälan kan ske från kurshemsidan.
Sista dag för anmälan är den 20 januari 2019. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: