lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 47 januari 2024

Anmäl dig till en kurs arrangerad av Fuktcentrum

Passa på att anmäla dig till en fuktkurs arrangerad av Fuktcentrum
Observera att vi har ett krav på närvaro i alla kurser vi genomför. Om närvaro ej uppfylls vid aktuell kurstillfälle erbjuds möjlighet att närvara vid nästa kurs genomförande, som sker påföljande år.

Vi måste också ha ett visst antal anmälda för att kunna genomföra kursen.

Hjärtligt välkomna önskar Fuktcentrum!


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2024 senaste anmälan 19 januari.

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom fuktområdet med tillämpning i byggindustrin. Hela kursen sker på plats med närvarokontroll och obligatorisk närvaro.
Sista datum för anmälan är den 19 januari.
Idag är 4 st anmälda och vi behöver vara minst 16 st för att genomföra kursen.

Anmäl er idag!

Kursdatum och tider VT 2024.

31 januari-1 februari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:00
5-6 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30
10-11 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30
15-16 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30
11-12 juni Borås, kl 10-17, kl 8-16:30 

Anmälan sker via den här länken eller från kurshemsidan.

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2024.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Kurs i Fuktsäkerhetsansvarig Produktion 2024 senaste anmälan 15 januari.

Vi kommer att anordna en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig - Produktion nu i januari. Idag är 14 st anmälda, men vi tar gärna emot fler. Kursen kommer att genomföras enligt plan.

Kursdag 1 Digitalt
17 januari  kl 8-12 

Kursdag 2-3 på plats i Borås på RISE
7 februari kl 9-16:30
8 februari kl 8-12

Senaste datum för anmälan är den 15 januari. Hela kursavgiften fakuteras om avanmälan sker efter den 17 december, det går att skicka en ersättare. 

Kursprogram laddas ner här.

Anmälan sker här. 

Hjärtligt välkomna!

/Fuktcentrum


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig - projektering VT 2024

Fuktcentrum arrangerar en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig projektering.

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med konstruktions- och gestaltningsfrågor, arkitekter och projekteringsledare, i projekteringsskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Syftet med kursen är att harmonisera kvalitén, öka effektiviteten samt klarlägga roller och ansvar i utförandet av fuktsäkerhetsprojektering. Kursen riktar sig till personer som jobbar i projekteringsskedet som t ex projektörer, arkitekter och konstruktörer.

Nästa kurs planeras att genomföras VT 2024

Kursdag 1-2 På plats Lund

12 mars kl 9-16
13 mars kl 9-16 

Kursdag 3-4 digitalt (Göteborg)

18 april kl 8-16:30
19 april kl 8:30-16:00

Kursdag 5-6 På plats Borås

21 maj kl 9-16:30
22 maj kl 8-16:00

Anmälan kan göras antingen via länk nedan eller på kursens hemsida.
Senaste datum för anmälan är den 12 feburari.

Anmälan är bindande.
Länk till anmälningsformulär.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Grundkurs fuktteori VT 2024

Denna kurs riktar sig mot dig som vill få grundläggande kunskap om fukt i material och byggnader.

Kursen omfattar följande moment
a) Fuktmekanikens grunder, bl a skillnad mellan ventilerade och oventilerade byggnadsdelar.
b) Byggfukt, överskottsfukt och kritisk fuktnivå mm.
c) Fukt i material, fixering, fuktkapacitet, sorptionskurva mm.
d) Fukttransport i material, ångdiffusion, kapillärsugning, temperaturgradienters inverkan etc.

Nästa kurstillfälle kommer att hållas våren 2024 i Lund på plats.

4 mars, kl 9-16
5 mars, kl 9-16. 

Länk till anmälan.

Mer information finns på kurshemsidan.

Välkomna!

 

 


Sidansvarig: