lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 4 December 2017


Länkar till presentationer från Fuktcentrums informationsdag i Lund 2017 och ERFAdagen 2017 för Diplomerade fuktsakkunniga finns längst ner på sidan


Diplomerad fuktsakkunnig 2018 - Vi behöver fler deltagare för att kunna starta kursen till våren!

Det finns fortfarande platser kvar. Vi behöver minst 16 deltagare för att kunna starta kursen.

Sista anmälningsdag: sista anmälningsdag är den 17 januari 2018. 

Kursen startar den 31 januari.

Anmälan sker från kurshemsidan.

Kursavgift

Kursavgiften är 48.000:- exklusive moms.


Fuktsäkerhetsansvarig Produktion

FuktCentrum inbjuder härmed till Kursen Fuktsäkerhetsansvarig Produktion.

Kursen är ett sätt att säkerställa kompetenskravet för en fuktsäkerhetsansvarig i produktionen.

Tid(närmaste planerade utbildningstillfälle):

Nästa försök sker när 15 st intresseanmälningar finns.

Kursprogram (beskrivning av innehåll för introduktionsdag samt kursdag 2 och kursdag 3).

Det är också möjligt att specialarrangera en kurs för ett företag som har många intresserade (15 st) och då förläggs kursen på önskad ort.

Kurskostnad

8500:- för två dagar alt 11000:- inklusive introduktionsdag. Ansökan om diplom inkl tentamen 3000:- per försök.

Kursen kommer att anordnas i mån av intresse >15 deltagare

Kursupplägg
Kursen omfattar två dagars undervisning, hemarbete samt tentamen.

ANMÄLAN ÄR INTE BINDANDE

Här kan du anmäla ditt intresse att följa kursen. Vi startar en kurs då antalet intresserade är 15 st.

Anmäl ditt intresse här >>


Presentationer från informationsdagen i Lund finns här

Presentationerna finns att hämta här.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att arrangeras i Göteborg och Stockholm inga datum är bestämda för dessa arrangemang, preliminärt i mars/april 2018. 


ERFA-dagen för diplomerade fuktsakkunniga och Fuktsäkerhetsansvariga - Projektering

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig har genomförts i Lund och här finns alla presentationer från dagen.

Presentationer från ERFAdagen.

Program för nedladdning

 


Sidansvarig: