lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 37 januari 2023

Anmäl dig till kursen diplomerad fuktsakkunnig nu!


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2023

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom fuktområdet med tillämpning i byggindustrin. Vi har som ambition att hålla samtliga möten fysiskt men vi kommer att följa de rådande restriktionerna som gäller för den aktuella tidpunkten så långt det är möjligt. Sista datum för anmälan är den 19 januari.

Anmälan sker via den här länken eller från kurshemsidan.

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan februari och juni 2023.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Grundkurs Fuktteori VT 2023

Nästa planerade kurstillfälle är den 13-14 mars 2023 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig - projektering Intresseanmälan

Fuktcentrum planerar att arrangera kursen i Fuktsäkerhetsansvarig projektering.

På kursens hemsida är det möjligt att anmäla sitt intresse för den kursen.
När det kommit in tillräckligt många anmälningar, 10-12 st för den kursen, så kommer vi att planera in kursen i tid.
Intresseanmälan är inte bindande.
För mera information och intresseanmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig - produktion Intresseanmälan

Fuktcentrum planerar att arrangera kursen i Fuktsäkerhetsansvarig produktion.

På kursens hemsida är det möjligt att anmäla sitt intresse för den kursen.
När det kommit in tillräckligt många anmälningar så kommer vi att planera in kursen i tid.
Intresseanmälan är inte bindande.
För mera information och intresseanmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: