lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 34 Juni 2022

Fuktcentrums informationsdag i Lund 2022

Informationsdagen kommer att äga rum i Lund den 9 november 2022.

Tema för årets informationsdag: Inte bestämt ännu.

Innehållet på informationsdagen är under planering.

Möjlighet att anmäla sig kommer att ordnas i höst.

/Fuktcentrum


Fuktcentrums synpunkter på SGBCs utveckling av Manual Miljöbyggnad 4.0 samt Miljöbyggnad iDrift 2.0

Sweden Green Building Council, SGBC, utvecklar just nu manualerna Miljöbyggnad 4.0 samt Miljöbyggnad iDrift2.0.

Här finns de synpunkter som Fuktcentrums utskott förvaltning av ByggaF har lämnat in till SGBC.

Länk till dokumentet.

Vi ser gärna att ni som har möjlighet granskar SGBCs externremiss för Miljöbyggnad iDrift 2.0. Senast den 30 juni kl. 24.00 ska remissvar ha skickats in.

 

 


Sidansvarig: