lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 32 Januari 2022

KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2022 (utbildningen sker delvis på distans under 2022)

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom fuktområdet med tillämpning i byggindustrin.
Vi behöver fortfarande några till anmälningar för att kunna genomföra kursen i år. Kursen går delvis på distans under 2021. Vi har beslutat att första tillfället kommer att hållas på distans. Resterande tillfällen har vi som ambition att hålla fysiskt men vi kommer att följa de rådande restriktionerna som gäller för den aktuella tidpunkten så långt det är möjligt. Sista datum för anmälan är den 19 januari.

Anmälan sker via den här länken eller från kurshemsidan.

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2022.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Grundkurs Fuktteori VT 2022

Nästa planerade kurstillfälle är den 14-15 mars 2022 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: