lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 29 Maj 2021

Anmäl dig till Fuktcentrums informationsdag 2021!

Den 20 maj kommer vi återigen att hålla Fuktcentrums informationsdag!

Det är få anmälda till Fuktcentrums informationsdag. Vid för få anmälda måste vi ställa in arrangemanget. 

Tema för årets informationsdag: Fukt så in i Norden

På grund av rådande omständigheter kommer vi på fuktcentrum att anordna en "digital version" av vår informationsdag via distansverktyget ZOOM.

Fuktcentrums informationsdag på distans kommer att äga rum den 20 maj mellan kl 09:00 och kl 15:00.

Tiden för senaste anmälan är ändrad till den 12 maj kl 12:00!

Länk till distansverktyget ZOOM kommer att distribueras via e-post den 18 maj.

Alla presentationer från informationsdagen kommer att kunna laddas ner någon vecka efter att informationsdagen är genomförd.

Anmälan sker via den här länken.
Program laddas ner här.

Kostnad för att deltaga är 2000 kr/deltagare.
Presentationer finns att ladda ner här.


Sidansvarig: