lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 28 Mars 2021

Ny chans att anmäla sig till Fuktcentrums informationsdag 2021!

Den 20 maj kommer vi återigen att hålla Fuktcentrums informationsdag!

Tema för årets informationsdag: Fukt så in i Norden

På grund av rådande omständigheter kommer vi på fuktcentrum att anordna en "digital version" av vår informationsdag via distansverktyget ZOOM.

Fuktcentrums informationsdag på distans kommer att äga rum den 20 maj mellan kl 09:00 och kl 15:00.

Sista dag för anmälan den 18 maj!

Länk till distansverktyget ZOOM kommer att distribueras via e-post den 18 maj.

Alla presentationer från informationsdagen kommer att kunna laddas ner någon vecka efter att informationsdagen är genomförd.

Anmälan sker via den här länken.
Program laddas ner här.

Kostnad för att deltaga är 2000 kr/deltagare.
Presentationer finns att ladda ner här.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig - projektering VT 2021

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig projektering!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad  VT 2021.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Grundkurs Fuktteori VT 2021

Nästa planerade kurstillfälle är den 14-15 april 2021 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: