lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 27 Januari 2021

KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2021 (utbildningen sker på distans under 2021)

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom fuktområdet med tillämpning i byggindustrin.
Vi behöver fortfarande några till anmälningar för att kunna genomföra kursen i år. Kursen går på distans under 2021. Sista datum för anmälan är den 20 januari.
Anmälan sker på kursens hemsida eller här.

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2021 på distans. 

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Fuktcentrums informationsdag på distans!

Tema för årets informationsdag: Fukt så in i Norden

På grund av rådande omständigheter kommer vi på fuktcentrum att anordna en "digital version" av vår informationsdag via distansverktyget ZOOM.

Fuktcentrums informationsdag på distans kommer att äga rum den 26 november mellan kl 09:00 och kl 15:00.

Länk till distansverktyget ZOOM kommer att distribueras via e-post den 23 november.

Alla presentationer från informationsdagen kommer att kunna laddas ner någon vecka efter att informationsdagen är genomförd.

Anmälan sker via den här länken. Händelsen har redan ägt rum.
Program laddas ner här.

Kostnad för att deltaga är 2000 kr/deltagare.
Presentationer finns att ladda ner här.


ERFA-dag fuktsakkunniga 2020

ERFA-dagen för de som gått kursen:
Diplomerad fuktsakkunnig 
Fuktsäkerhetsansvarig projektering eller
Fuktsäkerhetsansvarig produktion
(givna av Fuktcentrum)
kommer att äga rum den 25 november 2020 på distans via ZOOM. Länk till
distansverktyget distribueras med separat e-post den 23 november.

Tid: kl 12:30-15:15.

Kostnad för att deltaga är 700 kr/deltagare.

Länk till anmälan finns här. Händelsen har redan ägt rum.

Program för ERFA-dagen laddas ner här.
Här finns presentationerna att ladda ner.


KURS - Grundkurs Fuktteori VT 2021

Nästa planerade kurstillfälle är den 14-15 april 2021 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig - projektering VT 2021

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig projektering!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad  VT 2021.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: