lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 23 Mars 2020

Fukttransportförmåga hos bascementbetong

Fuktcentrum har låtit professor Lars-Olof Nilsson och professor Kyösti Tuutti utreda fukttransportförmågan hos bascementbetong.

Resultatet från utredningen visar att fukttransportförmågan hos betong med bascement är lägre än i betong med ren portlandcement (OPC).

Bascementbetong är dock inte så tät mot fukttransport som gjorts gällande vid de studier som de senaste åren publicerats på SBUF:s hemsida.

Fuktcentrum vill därför tills vidare mana till försiktighet beträffande användandet av beräknings-/prognostiseringsverktyg som räknar med PPB:s materialdata avseende fukt.

Hela rapporten finns nu nedladdningsbar via nedanstående länk.

Ladda ned fil.

Efter att rapporten färdigställts 2020-02-07 och skickats ut till berörda parter har SBUF gått ut med information om att man bör iaktta försiktighet vid beräkning av torkningstider och att PPB har justerats. Vidare har SBUF´s projektledare Ted Rapp samt Stelmarczyk och Hedlund kommenterat rapporten från Nilsson och Tuutti. Dokumentet är daterat 2020-03-27.


Enkäter från Boverket som berör inomhusmiljön

På Boverkets hemsida finns två enkäter som berör kontroller och fastighetsdata som inomhusmiljön.

Länk till Boverkets hemsida.


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2020

Nästa planerade kurstillfälle är den 21-22 oktober 2020 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


KURS - Fuktsäkerhetsansvarig- PROJEKTERING HT 2020- VT 2021

Fuktcentrum arrangerar nu i höst/vinter en kurs i Fuktsäkerhetsansvarig PROJEKTERING!
Anmälan går att göra från kursens hemsida.
Ny kurs inplanerad HT 2020- VT 2021.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: