lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 22 Mars 2020

Nu är anmälan öppen för Fuktcentrums informationsdag i Göteborg!

Tema: Fuktsäkerhet i alla skeden.
OBS! Det har varit problem på Byggföretagens hemsida som felaktigt angett att eventet har varit fullt, men det stämmer inte. Nu är detta fel åtgärdat. Anmälan stänger den 17 mars.

Datum: 25 mars 2020

Plats: Teknikparkens konferenscenter, Sven Hultins gata 9C

Sal: Poseidon

Anmäl dig här!

Man får scrolla ner lite i listan för att hitta rätt evenemang!

Programmet för dagen kan laddas ner på anmälningslänken.


Fukttransportförmåga hos bascementbetong

Fuktcentrum har låtit professor Lars-Olof Nilsson och professor Kyösti Tuutti utreda fukttransportförmågan hos bascementbetong.

Resultatet från utredningen visar att fukttransportförmågan hos betong med bascement är lägre än i betong med ren portlandcement (OPC).

Bascementbetong är dock inte så tät mot fukttransport som gjorts gällande vid de studier som de senaste åren publicerats på SBUF:s hemsida.

Fuktcentrum vill därför tills vidare mana till försiktighet beträffande användandet av beräknings-/prognostiseringsverktyg som räknar med PPB:s materialdata avseende fukt.

Mer information kommer att publiceras på FuktCentrums hemsida inom en snar framtid.

Ladda ned fil.


Fuktcentrums informationsdag i Stockholm

Fuktcentrums informationsdag 2020 i Stockholm är inte in planerad ännu men kommer att äga rum senare i vår. 

Anmälan kommer att kunna göras  inom kort! 

Välkomna!


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2020

Nästa planerade kurstillfälle är den 21-22 oktober 2020 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: