lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 20 Januari 2020

GLÖM INTE!

Att anmäla er till Kursen Diplomerad fuktsakkunnig samt Grundkurs fuktteori, se längst ner i nyhetsbrevet. Fuktcentrums informationsdag i Göteborg kommer att äga rum den 25 mars 2020.


KURS - Diplomerad Fuktsakkunnig VT 2020

Vi har fortfarande plats för flera deltagare i kursen. Kursdel 1 som är i Lund är den 29-30 januari.
Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom fuktområdet med tillämpning i byggindustrin.

Kursen Diplomerad fuktsakkunnig kommer att gå vid fem tillfällen mellan januari och juni 2020 i Lund/Borås. 

Sista dag för anmälan är den 20 januari 2020. Anmälan sker på kursens hemsida.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Fuktcentrums informationsdag i Lund 2019

Tema för årets informationsdag: Fuktsäkerhet i alla skeden

Informationsdagen ägde rum i Lund torsdagen den 28 november.

En kort sammanfattning av dagens innehåll kan laddas ner här.

Alla presentationer från informationsdagen finns att ladda ner här.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm. Datum för informationsdagen i Göteborg är den 25 mars. Datum för informationsdagen i Stockholm är inte bestämt ännu.


ERFA-dag fuktsakkunniga 2019

ERFA-dagen för de som gått kursen:
Diplomerad fuktsakkunnig 
Fuktsäkerhetsansvarig projektering eller
Fuktsäkerhetsansvarig produktion
(givna av Fuktcentrum)
har ägt rum den 27 november 2019 i Lund.

Presentationerna som visades kommer att presenteras på hemsidan, följ länken här.


KURS - Grundkurs Fuktteori HT 2020

Nästa planerade kurstillfälle är den 21-22 oktober 2020 i Lund.

För mera information och anmälan se kurshemsidan.


Sidansvarig: