lu.se

Fuktnyheter

Fuktcentrum

Denna sida på svenska This page in English

No 2 Oktober 2017


Fuktcentrums informationsdag


Temat för årets informationsdag är "Med fukt i centrum"

Program (klicka på länken för att ladda ner det) för Fuktcentrums informationsdag i Lund onsdagen den 30 november kl 9:00-16:30. Presentationer från dagen kommer preliminärt att läggas ut på hemsidan efter den 7 december.

Anmälan. Klicka på länken för att anmäla dig.

Sista anmälningsdag den 24 november.

Fuktcentrums informationsdag kommer också att gå i Göteborg och Stockholm inga datum är bestämda för dessa arrangemang.


ERFA-dagen för diplomerade fuktsakkunniga och Fuktsäkerhetsansvariga - Projektering

I år kommer ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig att arrangeras som en heldag i Lund.

ERFA-dagen för de som gått kursen Diplomerad fuktsakkunnig (given av Fuktcentrum) kommer att arrangeras cirka kl 09:30-16:45, den 29 november 2017 i Lund. Dagen innan Fuktcentrums informationsdag i Lund.

Kostnad 3000 kr ex moms.

Endast de som har deltagit i kursen Diplomerad fuktsakkunnig och Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering är välkomna att deltaga. OBS! Man behöver inte har klarat kursen för att deltaga på ERFA-dagen.

Plats: Lund

Sista dag för anmälan är den 14 november.

Program för nedladdning

Anmälan sker här.


Fuktcentrum erbjuder följande kurser HT2017-VT2018

Ta chansen och förkovra dig inom fuktområdet.


Grundkurs fuktteori HT 2017 är fullbelagd.


Fuktsäkerhetsansvarig Projektering 2017-2018

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med konstruktions- och gestaltningsfrågor, arkitekter och projekteringsledare, i projekteringsskedet. Kursen går igenom principer och verktyg för fuktsäkerhetsprojektering av byggnadsdelar.

Syftet med kursen är att harmonisera kvalitén, öka effektiviteten samt klarlägga roller och ansvar i utförandet av fuktsäkerhetsprojektering. Kursen riktar sig till personer som jobbar i projekteringsskedet som t ex projektörer, arkitekter och konstruktörer.

Det är obligatorisk närvaroplikt på samtliga kurser som ges av Fuktcentrum. Om närvaroplikten inte kan uppfyllas vid ett tillfälle ges möjlighet att delta nästa gång kursen ges.

Det finns många platser kvar på den här kursen.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Sista dag för anmälan är den 1 november 2017.

Anmäl dig här >>


Diplomerad fuktsakkunnig 2018

Sista anmälningsdag: sista anmälningsdag är den 12 januari 2018. 

Nästa års kurs är inplanerad till

Kursdatum och tider VT 2018.

31 januari -1 februari, Lund, kl 10-17, kl 8-16:30
7-8 mars Borås, kl 10-17, kl 8-16:30
4-5 april Lund, kl 10-17, kl 8-16:30
23-24 maj Borås, kl 10-17, kl 8-16:30
13-14 juni Lund, kl 10-17, kl 8-16:30

Hemtentamen: preliminärt slutet av augusti 2018.

Anmäl dig här >> 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Anmälan är bindande, det går bra att skicka en ersättare om ordinarie deltagare får förhinder.

Du kommer att få ett bekräftelse via epost till den adress som du angett, där alla data som du fyllt i finns med. Sker inte detta eller något har blivit fel, så kontakta oss via fuktcentrum at gmail.com. 

Vid avanmälan före den 23 januari debiteras halva kursavgiften. Vid avanmälan efter den 23 januari debiteras hela kursavgiften.

Kursavgift

Kursavgiften är 48.000:- exklusive moms.


Fuktsäkerhetsansvarig Produktion

FuktCentrum inbjuder härmed till Kursen Fuktsäkerhetsansvarig Produktion.

Kursen är ett sätt att säkerställa kompetenskravet för en fuktsäkerhetsansvarig i produktionen.

Tid(närmaste planerade utbildningstillfälle):

Nästa försök sker när 15 st intresseanmälningar finns.

Kursprogram (beskrivning av innehåll för introduktionsdag samt kursdag 2 och kursdag 3).

Det är också möjligt att specialarrangera en kurs för ett företag som har många intresserade (15 st) och då förläggs kursen på önskad ort.

Kurskostnad

8500:- för två dagar alt 11000:- inklusive introduktionsdag. Ansökan om diplom inkl tentamen 3000:- per försök.

Kursen kommer att anordnas i mån av intresse >15 deltagare

Kursupplägg
Kursen omfattar två dagars undervisning, hemarbete samt tentamen.

ANMÄLAN ÄR INTE BINDANDE

Här kan du anmäla ditt intresse att följa kursen. Vi startar en kurs då antalet intresserade är 15 st.

Anmäl ditt intresse här >>


Sidansvarig: